Vakkundig

U zoekt een belastingadviseur met kennis van zaken. Of u nu DGA bent, ZZP ondernemer, een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft. In alle gevallen is belastingadviesbureau Petersen uw vakkundige partner als het gaat om fiscale en administratieve zaken. Door permanente educatie houden we onze uitgebreide fiscale kennis op peil en brengen we die in praktijk. U krijgt van ons vakkundig advies met betrekking tot uw onderneming en persoonlijke fiscale zaken.

Ons kantoor is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs (www.rb.nl).

Punctueel

Wij voeren de werkzaamheden stipt en nauwkeurig uit. En wij hechten veel waarde aan het vlot en secuur afhandelen van onze werkzaamheden. We maken vooraf afspraken met elkaar en die komen we nauwgezet na. Werken met belastingadviesbureau Petersen betekent werken met mensen waarop u kunt rekenen.

We zijn zeer praktisch ingesteld. We doen niet aan 'opsmuk'. U krijgt adviezen waarmee u uit de voeten kunt. Altijd functioneel, 'recht voor z'n raap' en tegelijkertijd genuanceerd. Wij bieden u de kennis en ervaring waarmee u uw beslissingen weloverwogen neemt.

Persoonlijk

Wij werken met een klein team en kennen onze klanten persoonlijk. En onze klanten kennen ons. U heeft snel contact met de juiste persoon en krijgt u snel antwoord op uw vragen. Ook binnen ons team weten we van elkaar waar we mee bezig zijn. Treft u een keer, bij uitzondering, niet uw eigen contactpersoon, dan staan wij u evengoed bij!

Wij weten hoe moeilijk het is om in een snel veranderende wereld snel en toch adequaat te acteren. U wilt van tijd tot tijd even met iemand van gedachten kunnen wisselen die uw situatie kent en niet eerst een dik dossier moet doorspitten.

Flexibel

We ondersteunen u al enige tijd en in de loop van de tijd veranderen zaken en daarmee uw behoeften. Soms snel, soms geleidelijk. Uw onderneming groeit en u heeft behoefte aan een sparring partner om de optimale administratieve organisatie op te zetten. Of u wilt geleidelijk uw onderneming overdragen aan een van uw kinderen en u vraagt zich af wat de fiscale consequenties zijn. De dienstverlening van belastingadviesbureau Petersen verandert mee met uw veranderingen.

En dat doen we vaak pro-actief maar altijd in overleg.

Geerling Petersen

Register Belastingadviseur

Patrick Gerth

Algemeen Administrateur

Grip op uw financiën

Een solide financieel plan is belangrijk om grip te houden op de cash-flow van uw bedrijf. U weet waar u naar toe wilt met uw onderneming en samen stellen we vast hoe dat op een verantwoorde wijze te doen. Uw plan is uitvoerbaar, mits u op de juiste momenten beschikt over de benodigde middelen. Heeft u eigen middelen voor het doen van investeringen, of klopt u aan bij de bank? Banken zijn vaak terughoudend als het gaat om het verstrekken van een krediet en de aanvraag vraagt dan ook een gedegen voorbereiding. Belastingadviesbureau Petersen kan u ondersteunen bij die voorbereiding en desgewenst staan we u bij bij het gesprek bij uw bank. En biedt de bank onvoldoende soelaas, dan gaan we samen met u op zoek naar alternatieve financiering, bijvoorbeeld via informal investors of participatiemaatschappijen.

En doordat we uw administratie snel afwikkelen heeft u continu inzicht in waar u staat. U heeft grip op uw financiën en daarmee een belangrijk instrument waarmee u uw ondernemingsdoelstellingen realiseert.

U runt uw onderneming op uw manier en u krijgt, naast de financiële vastlegging, van ons advies over het sturen op cijfers en prestatie-indicatoren.

Uitgebalanceerd fiscaal plan

Een essentieel onderdeel van uw financiële plan is het fiscaal plan. Bent u starter, dan heeft u mogelijk recht op startersaftrek. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, wat is dan de MKB-winstvrijstelling? Betaalt u de omzetbelasting per maand of per kwartaal? Komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR)? En hoe zit het met investeringsaftrek? Mag u versneld afschrijven? Het urencriterium, wat betekent dat voor uw onderneming? U heeft in een jaar verlies gedraaid, wat zijn de gevolgen voor de vennootschapsbelasting (VPB)?

Het berekenen van de te betalen belasting is een hele klus en is voor elke situatie weer anders. Bij belastingadviesbureau Petersen brengen we dat voor u in kaart. En we adviseren u hoe dit op de meest economische manier te regelen, zowel op korte als lange termijn. En tenslotte nemen wij bovendien, als u wilt, de gehele administratieve afhandeling uit handen. Wij verzorgen uw aanvragen, verzoekschriften, aangiften en eventuele bezwaren.

Belastingadvesbureau Petersen staat goed aangeschreven bij de belastingdienst. En dat is niet zomaar!

Actueel