Tips 2022

OndernemersParticulierenOndernemers met een bv
Leg uw digitale vermogen vast

Leg uw digitale vermogen vast

11-01-2022

Wellicht dient u hier een jaarlijkse routine van te maken: op 1 januari een screenshot maken van uw digitale wallet(s), belegd vermogen op online beurzen/platformen en ander digitaal vermogen dat u bezit.

Blockchaintechnologie en de mogelijkheden die het met zich meebrengt zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de Nederlanders boven de 18 jaar crypto’s of NFT’s bezit. Vandaar dat we er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden.

Veel online (crypto)beurzen en – dienstverleners verstrekken geen jaaropgaven. Het kan daarom soms nog lastig zijn te achterhalen wat precies de waarde was van uw digitale bezittingen op 1 januari. Ons advies is dan ook om op 1 januari de waarde van uw digitaal vermogen vast te leggen. Dit kunt u gebruiken om ons een overzicht te verschaffen die wij vervolgens kunnen gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. U hanteert daarbij de koers van het gebruikte omwisselplatform. Die koersen zijn vaak uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Op de website van de Belastingdienst vindt u de door de fiscus gehanteerde wisselkoersen. U hoeft overigens alleen de waarde op te geven als uw box 3 vermogen meer is dan € 50.000 in 2021 of € 50.650 in 2022 (voor partners respectievelijk € 100.000 en € 101.300). Het vermogen van minderjarige kinderen telt ook mee.

NFT staat voor “Non-Fungible Token”: een niet- inwisselbaar, onvervangbaar digitaal eigendomscertificaat en is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Ze worden met name verhandeld op online veilingen. De waarde bepalen van een NFT kan nogal lastig blijken, men weet namelijk niet of en tegen welke prijs men deze zal verkopen. Voor box 3 geldt de waarde in het economisch verkeer. Een goede indicatie hiervoor is de aanschafprijs van de NFT of de zgn. “floor price”, de laagst verhandelbare prijs van een soortgelijke NFT van het project of collectie. U dient de waarde op te geven die het dichtst in de buurt komt van de reële waarde. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De laatste tijd gaan er stemmen op dat NFT’s zouden moeten worden geclassificeerd als kunst. In box 3 zijn voorwerpen van kunst vrijgesteld in box 3, tenzij deze dienen als belegging. De centrale vraag is dus: "is het bezit een belegging of kunstobject?". De Belastingdienst zal waarschijnlijk de stelling innemen dat een NFT nooit een kunstwerk is en hierover de komende tijd meer gaan publiceren.

Van box 3 naar box 1

In de volgende gevallen verschuift het vermogen van box 3 naar box 1:

  • In het geval bijzondere (voor)kennis bij het handelen. Hiervan kan sprake zijn als u gebruik maakt van zgn. “trading bots”;
  • De handel in cryptocurrency een dagbesteding is;
  • U heeft IT-apparatuur aangeschaft en gebruikt die om cryptocurrency te 'minen';
  • U beheert tegen vergoeding het vermogen of de IT-apparatuur voor anderen.
Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

11-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd.

Lees meer
Btw-ondernemer met lage omzet: pas  de kleineondernemersregeling toe

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe

11-01-2022

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

Lees meer
Bewaartermijnen: controleer uw administratie

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

11-01-2022

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer.

Lees meer
Aftrek studiekosten vervalt

Aftrek studiekosten vervalt

11-01-2022

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Lees meer