Tips 2022

Ondernemers
Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

11-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd.

Voor structureel thuiswerken komt er een praktische regeling, die ook regelt hoe om te gaan met de dagen waarop een werknemer zowel thuis werkt als naar een vaste werkplek reist.

Wilt u gebruik gaan maken van deze gerichte vrijstelling? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Tip! Breng tijdig in kaart of en hoe u een eventuele thuiswerkvergoeding wil toepassen en welke administratieve maatregelen u moet nemen om dit in te voeren. De Ondernemingsraad zal hier waarschijnlijk ook bij betrokken moeten worden.

Leg uw digitale vermogen vast

Leg uw digitale vermogen vast

11-01-2022

Wellicht dient u hier een jaarlijkse routine van te maken: op 1 januari een screenshot maken van uw digitale wallet(s), belegd vermogen op online beurzen/platformen en ander digitaal vermogen dat u bezit.

Lees meer
Btw-ondernemer met lage omzet: pas  de kleineondernemersregeling toe

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe

11-01-2022

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

Lees meer
Bewaartermijnen: controleer uw administratie

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

11-01-2022

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer.

Lees meer
Aftrek studiekosten vervalt

Aftrek studiekosten vervalt

11-01-2022

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Lees meer