Tips 2022

Ondernemers
Btw-ondernemer met lage omzet: pas  de kleineondernemersregeling toe

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe

11-01-2022

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

De ondernemer mag dan geen btw meer in rekening brengen bij zijn afnemers én hij kan geen omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen. Omzetbelasting op zakelijke kosten en investeringen is dus niet aftrekbaar. Mogelijk is er sprake van terugbetaling van eerder in aftrek genomen btw op grond van de herzieningsregels. Dit geldt ook voor btw die u heeft betaald in een ander EU-land, zoals de btw over tanken in Duitsland. De regeling geldt ook voor bv’s en andere rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Tip! Wilt u de nieuwe KOR niet meer toepassen, dan kunt u zich afmelden met een speciaal formulier op de website van de Belastingdienst. Het gevolg is dan wel dat u drie jaar lang geen gebruik kunt maken van de KOR.

Leg uw digitale vermogen vast

Leg uw digitale vermogen vast

11-01-2022

Wellicht dient u hier een jaarlijkse routine van te maken: op 1 januari een screenshot maken van uw digitale wallet(s), belegd vermogen op online beurzen/platformen en ander digitaal vermogen dat u bezit.

Lees meer
Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

11-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd.

Lees meer
Bewaartermijnen: controleer uw administratie

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

11-01-2022

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer.

Lees meer
Aftrek studiekosten vervalt

Aftrek studiekosten vervalt

11-01-2022

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Lees meer