Tips 2022

Ondernemers met een bv
Beoordeel uw gebruikelijk loon

Beoordeel uw gebruikelijk loon

11-01-2022

Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen.

Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 47.000.

Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 47.000. Bijvoorbeeld als u slechts in deeltijd werkt voor uw bv. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt.

Voor dga’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden gezien als starter voor de S&O-afdrachtvermindering, wordt het gebruikelijke loon niet hoger gesteld dan het wettelijke minimumloon.

Hebt u in 2021 een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan mag u uw gebruikelijk loon verlagen naar evenredigheid van deze omzetdaling. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Neem contact met ons op als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw gebruikelijk loon als gevolg van de coronacrisis.

Leg uw digitale vermogen vast

Leg uw digitale vermogen vast

11-01-2022

Wellicht dient u hier een jaarlijkse routine van te maken: op 1 januari een screenshot maken van uw digitale wallet(s), belegd vermogen op online beurzen/platformen en ander digitaal vermogen dat u bezit.

Lees meer
Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

11-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd.

Lees meer
Btw-ondernemer met lage omzet: pas  de kleineondernemersregeling toe

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe

11-01-2022

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

Lees meer
Bewaartermijnen: controleer uw administratie

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

11-01-2022

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer.

Lees meer
Aftrek studiekosten vervalt

Aftrek studiekosten vervalt

11-01-2022

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Lees meer