Tips 2022

Particulieren
Aftrek studiekosten vervalt

Aftrek studiekosten vervalt

11-01-2022

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Het gaat hierbij om het college- of inschrijfgeld, de les- , cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Deze aftrek is per 1 januari 2022 vervallen.

Tip! overleg met uw werkgever of deze bereid is (een deel van) uw studiekosten te vergoeden. Uw eigen aftrek vervalt dan, maar uw werkgever kan deze kosten volledig in aftrek brengen.

Tip! Vanaf 1 maart 2022 kunt u het zogenoemde STAP-budget aanvragen bij UWV. Deze subsidie van maximaal € 1.000 per persoon vervangt de aftrek voor studiekosten.

Leg uw digitale vermogen vast

Leg uw digitale vermogen vast

11-01-2022

Wellicht dient u hier een jaarlijkse routine van te maken: op 1 januari een screenshot maken van uw digitale wallet(s), belegd vermogen op online beurzen/platformen en ander digitaal vermogen dat u bezit.

Lees meer
Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

11-01-2022

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd.

Lees meer
Btw-ondernemer met lage omzet: pas  de kleineondernemersregeling toe

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe

11-01-2022

Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers: de kleineondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

Lees meer
Bewaartermijnen: controleer uw administratie

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

11-01-2022

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer.

Lees meer